Şeker Hastalığı Sinir Uçları Tedavisi

0
894
şeker hastalığı sinir uçları tedavisi

Şeker hastalığında, ayak ülserleri çok ciddi bir sorundur. Diyabet hastalarının % 20’i, en az bir kere ciddi olarak ayak ülserleri ile karşılaşıyor ve bu ülserler sebebi ile ayak veya parmaklarını kaybediyor.

Diyabetik ayak ülserlerinde sorumlu en önemli faktör, diyabetik nöropatidir. Bir diğer faktör ise, dolaşım bozukluğu ve damar tıkanıklığıdır. Şeker hastalığından dolayı sinir uçlarında, diyabetik nöropati ortaya çıkarsa ayaklarda his kusurları başlar. Yanma, üşüme, karıncalanma,  diken batması ve ağrılar başlar. Hissetmeyen bir ayak, sıcak kumda, sıcak suda veya çıplak ayakla yürürken büyük tehlike altında olur. Ağrıyı hissetmeyen ayaklar yaralanır ve ülserler oluşur. Ülser, kısa zamanda mikrop kapar ve daha ciddi sorunlar ortaya çıkar.

Diyabet, bilek ve dirsek gibi bölgelerde sinir sıkışmalarına, omurilikten çıkan sinir köklerinde ve bu köklerin oluşturduğu sinir yumaklarına tahribata, kol ve bacaklarda bulunan sinirlerde yaygın ve simetrik hasara neden olabilir. Bunların içinde en sık olarak görülenlerden biri, sinir ucu iltihabıdır. Yani, kol ve bacaklarda bulunan sinirlerin yaygın ve simetrik hasarıdır.

Diyabet hastalarının el ve ayaklarında yanma, gece üzerilerine aldıkları yorgan ve pikelerin vücut bölgesine değmesinden rahatsızlık oluyorsa nöropati, yani sinir hasarı var demektir.

Diyabet hastalarında görünen ağrı tipi, nöropati olarak tanımlanır. Sinir hasarı anlamına gelmektedir.

Kan Şekeri Yüksekliği

Tip 1 diyabette, daha çok insüline bağımlılık söz konusudur. Tip 2 diyabette, böyle bir bağımlılık söz konusu değildir. Nöropati, en çok Tip 2 diyabet hastalarında ve 50 yaşından sonra daha sık olarak görülmektedir. Şeker hastalarında uzun süren kan şekeri yüksekliği, sinirlere zarar vermektedir.

Kan şekeri hassas sinir liflerine zarar vererek, diyabetik nöropatiye yol açmaktadır. Sebebi, tam olarak belli değildir. Damarlar ve sinirler arasındaki karmaşık etkileşimler, bu duruma sebep olur. Sonuç olarak, yüksek kan şekeri sinirlerin sinyal gönderme kabiliyetini, köreltmeye başlar. Sinirlere taşınan oksijen ve besin maddeleri taşınamaz, beslenemeyen sinir ve bu sinirlerin fonksiyonları bozulur. Bu şekilde, sinir hasarı başlamış olur.

Sinir Hasarı Belirtileri

  • Ağrı ve sıcaklık algılamada bozulma,
  • El ve ayaklarda yanma, batma, karıncalanma,
  • El ve ayak kaslarında güçsüzlük hissetme,
  • Kramp ve batıcı tarzda ani gelişen ağrılar,
  • Vücuda temas eden elbise, yorgan ve pike gibi maddelerin rahatsızlık vermesi,
  • Kapanmayan ayak yaraları, eklem ve kemik ağrılarıdır.

Nöropati İçin Öneriler ve Tedavi

Şeker hastalığına bağlı sinir hasarı, şeker hastalarında en çok görülen durumlardandır. Bu hastalığın tedavisi yoktur. Tedavisi olmayan bu rahatsızlığın önlenilmesi, diyabet hastaları için çok büyük önem taşır. Bundan dolayı, şeker hastaları tedavilerini aksatmamalı ve perhize dikkat etmelidir.

Şeker hastalarında, kan şekeri ne kadar yüksek ise, sinir hasarı gelişme riski de o kadar fazladır. Bütün bu şikayet ve belirtiler, hastaların yaşam kalitesini, uykusunu ve ruhsal durumunu, ciddi şekilde bozabilir. Ne yazık ki, tedavisi yoktur. Sinir hasarı bir defa geliştikten sonra, geri dönüşü de yoktur. Sinsi bir şekilde ilerler. Sinir hasarı oluşumunu engelleyen, yavaşlatan ya da durdurabilen tek şey, kan şekerinin iyi bir şekilde kontrol altında tutulmasıdır. Bundan dolayı şeker hastaları, tedavileri aksatmamalı ve perhize, çok önem vermelidir. Şeker hastalarında sinir hasarı, tedavi edilemese de, nöropati ağrı denilen yanma, iğnelenme, üşüme, elektrik çarpması ve donma gibi, nöropatik ağrı şikayetleri giderilebilir.

Nöropatik ağrı tedavisinde, anti-epileptikler, anti-depresanlar, şiddetli ve geçmeyen ağrılarda da, morfin ve benzerleri kullanılabilir.

Diyabet Sinir Yapar Mı?

Diyabet hastalığı olan insanlarda depresyon, anksiyete bozukluğu gibi bir psikiyatrik hastalık da varsa sinirlilik olabilmektedir. Diyabet hastalığı aşırı çalışkan, kaygılı ve beden sağlığına önem vermeyen kişilerde, daha fazla görülmektedir.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here