Şeker Hastalığı Hangi Testlerle Anlaşılır?

0
1261
What Tests Can Be Understood by Diabetes

Şeker hastalığı, ilerleyen yaşlarda insanların daha dikkatli olmaları gereken bir rahatsızlıktır. 

Diyabet Teşhisi Nasıl Konulur?

Şeker hastalığı teşhisinde, en çok açlık kan şekeri testi yapılır. Sekiz saat aç kalınır ve ölçülen kan şekeri seviyesi 120 mg/dl’ den fazla olursa, şeker hastalığı ihtimali olduğu düşünülür.

Bu testle ile yetinilmez, bir daha tekrar etmekte fayda vardır. Tekrar edilen test de aynı sonucu verirse, test yapılan kişide, şeker hastalığı olduğu sonucunu verir.

Kesin teşhis etmek için “tokluk kan şekeri” değerinin bilinmesi de önem taşır. Hastalığın tokluk şekeri yüksekliği, erken teşhis için, önem taşımaktadır. Yemeğe başlandığı andan geçen zaman periyodunda, ikinci saat sonunda, kan şekeri değeri 200 mg/dl üzerinde bir değer olursa, test yapılan kişi de, şeker hastalığı olduğu, anlamına gelir.

Açlık kan şekerinin 90-120, tokluk kan şekerinin 140-199 mg/dl, arasında olduğu sonuçlarda ise, gizli şeker hastalığı söz konusu olmaktadır.

Şeker Hastalığı Hangi Testlerle Anlaşılır?

Şeker hastalığını daha erken olarak teşhis etmek için, özellikle gizli şeker hastalığı bulunduğu düşünülen kişiler için, tanıyı kesinleştirmek maksadı ile “şeker yükleme testi” yapılır. Bu yapılan test, 75 gram şekerli suyun 10-12 saatlik bir aç kalındıktan sonra, sabahleyin aç karına içilir ve iki saat sonra kan şekerine bakılmak sureti ile kan şekeri değerleri ölçülür.

İki saat sonra, kan şekeri değeri 200 mg/dl üzerinde çıkarsa, test yapılan kişinin şeker hastalığının olduğu kanısına varılır.

Ayrıca şeker hastalığı teşhisi için kullanılan, başka özel testler de vardır. Bu testler, sadece iç hastalıkları ve endokrinoloji doktorları tarafından yapılmaktadır. Bu testin de, her hangi bir riski söz konusu değildir ve güvenli bir testtir.

Tansiyon yükselmesi, karaciğer yağlanması, iyi kolesterol azlığı, ürik asit fazlalığı ve trigliserid yüksekliği gibi sorunlardan bir veya birkaçının olması, özellikle göbek karın bölgesinden şişmanlayan kişilerin, ileride ortaya çıkabilecek bir şeker hastalığının olacağına işaret olabilir.

Hamilelik döneminde kan şekeri yüksek olanlar, birinci derece yakınlarında şeker hastalığı hikayesi bulunanlar ve polikistik over hastalığı bulunanların, şeker hastalığı konusunda dikkatli olmaları gerekir.

Şeker hastalığı, risk faktörlerine sahip olan kişilerin, 3 yılda bir kan şeker testi yaptırmaları tavsiye edilir. Eğer ki gizli diyabet varsa, Tip 2 diyabetin tespit edilmesi için her yıl 1-2 defa test yapılması uygun olur.

Evde Şeker Hastalığı Testi

Şeker hastalığı olan kişinin, evde kendi kendine takip yapması kolay ve ucuz glisemi kontrolü sağlar. Diyet, egzersiz ve kan şekeri düzeyleri ile bağlantılı olarak hastanın eğitimine yardımcı olur, hastanede yatış süresini azaltır ve daha rahat bir yaşam sürdürmesini sağlar.

Evde kendi kendine kontrolünü yapan şeker hastası, şeker ölçüm cihazları yardımı ile kan şekeri takibini yapabilir.
Çeşitli ölçüm cihazları vardır ve her alet için belirli bir strip veya kartuş kullanılır. Benzer olmalarına rağmen, her alet için farklı kullanma talimatı mevcuttur.

Yaşa Göre Şeker Değerleri Kaç Olmalıdır?

Şeker hastalarında, açlık kan şekeri 100 mg/dl nin altında tokluk kan şekeri ise, 2. saat 140 mg/dl altında olmalıdır. Ancak 60 yaş üzerinde bu değerleri biraz yüksek tutmak gerekir. 60 yaş üzerinde olan kişilerde, açlık kan şekeri 110 mg/dl altında olmalı, tokluk kan şekeri 2. saat 160-180 mg/dl altında olmalıdır.

Kan Tahlilinde Şeker Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Şeker hastalığı tanısı konulabilmesi için, açlık kan şekerinin 125 mg/dl üstünde olması, tokluk kan şekerinin 200 mg/dl üstünde olması ve HbA1c değerinin, 6,5 mg/dl üstünde olması gerekir.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here