Saç Ekimi Kanal Açma Yöntemleri

0
116

Saç ekiminde kanal açma işlemi, saç ekiminin en önemli aşamalarından biridir. Saç sıklığının belirlenmesi ve saçların yönlerinin tayin edilmesi, kanal açma yöntemi ile belirlenir. Kanal greft uyumu sağlanmadığı takdirde, saç ekimi başarılı olamaz.

Her insanın farklı bir saç çizgisi olduğu gibi, saç yönleri ve açıları da farklıdır. Saçlar, farklı açılarla çıkar ve başın her bir tarafında, farklı yönlere uzanır. Alın bölgesinde, tepe bölgesinde ve ense bölgesinde, saçların yönü ile açısı farklı olur.

Saç ekimi kanal açma işlemlerinde, toplanan saç köklerinin yerleştirileceği noktalar çok önem taşır. Teknik bilginin yeterli olmasının yanında, el becerisinin de yüksek olması gerekir. Kanalların doğru açı ve doğru derinlikte açılması, saçların doğal görünmesini ve dolayısıyla başarısını, doğrudan etkiler.

Kanallar yanlış derinlik ve boyutta açıldığı takdirde, kökler çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalabilir. Bundan dolayı, yapılan saç ekimi başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu durumlar hastaların, hem maddi hem de manevi olarak yıpranmasına sebep olur.

Saç Ekimi Kanal Açma Yöntemleri?

Saç ekimi işlemlerinde  Sagittal Slit, Lateral Slit ve Perkutan olmak üzere üç farklı teknik kullanılır. Donör bölgeden saç kökleri toplanmasından sonra, ekim yapılacak olan bölgeye sınırlı uyuşturma yapılır. Uyuşturulan bölgeye, uygulanacak olan saç ekim yönteminin gerektirdiği, kanal açma tekniği uygulanır.

Saggittal Slit

Saç köklerinin yerleştirileceği bölgede, kesiler yapılarak uygulanır. Fut tekniğinde uygulanan bu kanal açma yönteminde, dikiş atma gerekli olur. Doğru açıyı yakalama oranı çok düşük olan Sagittal Slit tekniği, yara izlerine de sebep olduğundan dolayı, tercih edilmemektedir.

Lateral Slit

Çok fazla kullanılan tekniktir. Küçük açılarda kanal açılmasına, imkan sağlayan Lateral Slit tekniğinde, doğal sonucu yakalamak kolay olur. Sagittal Slit tekniğinin aksine iz bırakmaz. FUE tekniği ile uygulanan saç ekimi işlemlerinde, çoğunlukla çelik uçlu bladeler kullanılır. Safir uçlu bladeler ile de uygulanabilir. DHI saç ekiminde ise, Choi kullanılarak kanal açma işlemi yapılır.

Perkutan Tekniği

Diğer tekniklere göre, uzun zaman alan perkutan tekniğinde kanallar, özel mikro uçlu iğneler kullanılarak yuvarlak şekilde açılır. Açılan kanallar mikro seviyede olduğu için, iyileşme süreci daha kısa olur.

Kanal Greft Uyumu Önemli Mi?

Saç ekimi kanal açma işleminde, donör bölgeden toplanan saç köklerinin yerleştirileceği kanalların greftler ile uyumlu olması, saç ekimi işleminin başarısı için çok önemlidir.

Saç ekimi kanal açma işleminde, kanalların ebatlarının yanı sıra derinlikleri de önem taşır. Yüzeysel derinlikteki kanallarda, greftlerin deri altı ile teması zorlaştığından, beslenmeleri de mümkün olmaz ve sıkışıklık sorunu yaşanır. Olması gerektiğinden derin kanallarda ise, deri altındaki besleyici damarlar zarar göreceği için, greftler için bir beslenme sorunu meydana gelir. Bu durum da, ekilen köklerin tutmasına engel olur.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here