Özel Evde Sağlık Hizmetleri

0
377
özel evde sağlık hizmetleri

Evde uygulanabilen sağlık hizmetlerinden olan evde bakım, çok insanın hayatını değiştirmektedir. Özel evde sağlık hizmetleri kapsamında devlet, belediye, sivil toplum kuruluşları ve özel hastaneler tarafından, ihtiyacı olan kişilere evde bakım desteği verilmektedir.

Özel evde sağlık hizmetlerinin varlığı, detayları ya da ücretleri henüz diğer sağlık hizmetleri kadar bilinmiyor. Her geçen gün evde bakıma ihtiyacı olan insanların sayısı artmakta ve buna bağlı olarak da merak etme ve bilinçlenme sayısı yükselmektedir. Yaşlanma ile birlikte artan kronik hastalıklar, devamlı artan kanser vakaları ve her yıl sayıları devamlı olarak artan bedensel engelli sayısı, Türkiye’de evde sağlık hizmetlerini önemli bir konuma getirmiştir.

Yaşlılara Evde Sağlık Hizmetleri

Hastanın engel durumundan ya da sadece yaş itibariyle kendi bakımını sağlayamama durumuna göre sağlık veya sosyal hizmetlere ihtiyacı olmaktadır.

Resmi devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, aile, komşular, toplum kuruluşları ve kurumlar ihtiyacı olan yaşlılara evde bakım hizmeti vermektedir.

Devlet, çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç olan kişilere evde sağlık hizmeti verecek. Bunun için hiçbir bedel de istenmeyecek.

Yaşlılar için evde sağlık hizmetleri alınmasında her hangi bir kriter yoktur. Sadece 444 38 33 numaralı telefonu aramak yeterli oluyor.

Telefonda hastanın kimlik numarası ve hizmet almak istediği il, ilçe bilgisi ve açık adresi alınıyor. Bakımın ne şekilde olacağı öğreniliyor. Hastanın durumu il koordinasyon merkezine bildiriliyor. Koordinasyon merkezi de ön değerlendirme sonucunda kişinin durumunu dikkate alarak uygun gördüğü birimi veya aile hekimini evde sağlık hizmeti için görevlendiriyor.

Evde Sağlık Hizmetleri

Evde sağlık hizmeti, ihtiyaçlı olan kişilere evinde ve aile ortamında hastayı takip eden uzman hekimin planladığı tedavi uygulamasında ve gerekli gördüğü; muayene, tahlil, tetkik, tedavi ve tıbbi bakım hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Evde sağlık hizmetleri kişilerin ihtiyacı olan bütün sağlık hizmetleri hususunda tecrübeli uzman bir kadro ile hastanın kendi ev ortamında hizmetin verilmesini sağlamak ve hizmet alan kişinin yaşam kalitesinin artmasını hedeflemektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri Telefon

Hasta veya hasta yakını, ya da diğer kişiler 444 38 33 numaralı telefonu arayarak, gerekli olan bilgileri verirler ve evde sağlık hizmetinden yararlanabilir.

Hastaneden taburcu olan olacak hastaların, evde bakım hizmetine ihtiyacı olacak ise, tedavi yapan hekim tarafından koordinasyon merkezine bildirilir. Koordinasyon merkezi yapacağı ön değerlendirme sonucuna göre uygun gördüğü birimi veya aile hekimini evde sağlık hizmeti vermesi için görevlendirir.

Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Hizmetleri İletişim 

Sağlık Bakanlığı evde bakım hizmetleri başvurusu için hasta, hasta yakını veya diğer kişiler tarafından 444 38 33 numaralı telefon hattı aranarak, ya da evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu doldurularak il koordinasyon merkezine yapılır.

Koordinasyon merkezi, yapacağı ön değerlendirme sonucunda, uygun olan birimi veya hastanın kayıtlı bulunduğu Aile Hekimini görevlendirir.

Evde Sağlık Hizmetleri Telefon Numarası

Evde sağlık hizmetleri almak isteyen vatandaşlar başvurularını 444 38 33 numaralı telefon hattını arayarak yapacaklardır.

Büyükşehir Evde Sağlık Hizmetleri

İstanbul Büyük Şehir Evde Sağlık Hizmetleri; İstanbul’da yaşayıp, maddi durumu iyi olmayan hasta, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı kişilere evlerinde sağlık hizmeti vermeyi hedefliyor.

Evde sağlık hizmetinin amacının, kişilerin sosyal koşullarının düzeltilmesi ve bu şekilde bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığın korunmasının önemli olduğu belirtilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Hizmetleri

Sağlık Bakanlığının evde sağlık hizmetlerinin kapsamı;

  1. Hastaya konulan teşhis ve tedavi çerçevesinde, bulunduğu evde muayene, tahlil, tetkik, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetinin verilmesi.
  2. Uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi.
  3. Hasta ve ailesinin, evde bakım sürecinde yapacakları görevler ile hastalık ve bakım süreçleri konusunda bilgi verilmesi.
  4. Tıbbi cihaz ve medikal malzemenin kullanılmasına ait raporların çıkarılması için yardımcı olunması.
  5. Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihazlar ile ilgili eğitim verilmesi.
  6. Gereken durumlarda hastanın sağlık kuruluşuna ya da sağlık kuruluşundan evine nakli.

Eve Gelen Sağlık Hizmeti

Evde hasta bakımı zorlu ve uzun soluklu bir süreçtir. Aileleri maddi ve manevi olarak olumsuz bir şekilde etkiler. Bu süreçte yapılması gerekli olan sağlık tetkikleri de zaman alır. Bütün bunlar için belli sürelerde hastanın, hastaneye gitmesi gerektirir. Durumu ağır olan bir hastanın hastaneye gitmesi çok zor olur. Bunlardan dolayı eve gelen sağlık hizmeti çok değerli olacaktır. Ayrıca Sağlık Bakanlığının hizmetleri de ücretsizdir.

Özel evde sağlık hizmeti, kronik bir hastalığın takibi için, yatağa bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında verilmesidir. Hastaya tanı koymaktan ziyade, tanısı konulmuş hastaya tıbbi bakım ve tedavisinin sağlanmasıdır.

153 Evde Sağlık Hizmeti

İstanbul Belediyesi evde sağlık hizmetleri; İstanbul’da yaşayıp, sosyal yönden dezavantajlı, bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlı olan kişilere evlerinde sağlık hizmeti vermeyi hedef olarak seçti.

Evde sağlık hizmetlerinin amacı, kişilerin sosyal koşullarının düzeltilmesi ve bu şekilde toplumun bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığının korunmasıdır. Sağlık hizmetlerinin hastaları evlerine kadar götürmesi ile birlikte hastanelerdeki yığılmaların önlenmesi, yatış süresinin azalması gibi faydaları vardır.

Evde sağlık hizmetinden yararlanmak için; 153 numaralı evde sağlık hizmeti telefon hattına başvurmak ya da İnternet adresi üzerinden evde sağlık başvuru formunu doldurarak talepte bulunmak gereklidir.

Yatalak Hastalar İçin Evde Sağlık Hizmeti

Yatalak hastalar için evde sağlık hizmeti verilmesi ile birlikte hastaneye gitmeden ilaçlarını yazdırabilme imkanı doğmuştur. Evde bakıma muhtaç olan hastalar, evde sağlık hizmeti başvurusu yaparak tedavilerini yaptırabilecek ve ilaçlarını yazdırabilecekler.

Evde Bakım Hizmeti Verilemeyecek Durumlar

Yasalarımız gereği, aşağıda açıklanan durumlarda hastalar evde bakım hizmetine, kabul edilemezler:

* Talep edilen tedavinin sağlık personeli eşliğinde uygulanmasının, ev ortamında yapılmasının sağlık kuruluşu hekimi tarafından, tıbbi kontrendikasyon bulunması,

* Hasta ve hastalık grubunun evde tedavi yapılması için, gerekli ekipman veya eğitimli sağlık personelinin, sağlık kuruluşu tarafından sağlanamaması,

* Akıl ya da ruh hastalığından veya madde bağımlılığından dolayı mahkemeler tarafından, hastanelerde tıbbi gözlem ve/veya tedavi altına alınmasına karar verilmesi.

* Hastanın veya ailesinin tedavi şartlarına uymaması ve kendi sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda, sağlık kuruluşu tek taraflı olarak hizmeti durdurabilir ve hizmet sözleşmesini sona erdirebilir.

Sağlık Bakanlığı Yatalak Hasta Bakımı

Sağlık Bakanlığının yatalak hasta bakımı açısından, çıkartılmış olan evde bakım sağlık hizmeti çok yerinde bir karardır. Ağır bir hastanın sık olarak hastaneye gitmesi ya da bir yerden başka bir yere nakli çok zordur. Bundan dolayı kontrollerin evde yapılması, hastalar ve yakınları için çok büyük hizmettir.

Evde Yatan Hastaya Sağlık Hizmeti

Devlet hastaneleri dışında kalan özel hastaneler, evde yatan hastalar için, sağlık hizmeti vermektedir. Tedavisini evde sürdürmek isteyen, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere kaliteli bir yaşam olanağı sunarlar. Evde bakım hizmetleri hastanın bulunduğu ortamda ve günlük yaşam akışını bozmadan en yüksek standartlarda sunulmaktadır.Özel evde sağlık hizmetleri, maddi durumu iyi olan hastalar için daha uygundur.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here