Mody Diyabet

0
773
mody diyabet

MODY diyabet, gençlerde görülen erişkin tipi diyabettir. Bebekler, çocuklar ve gençlerde ortaya çıkan MODY tip diyabet için, hangi gende bozukluk olduğu tespit edilerek, tanı konulur.

İnsülin salınımındaki ciddi bozukluklardan, insülin etkisinde olan yetersizliklere ve değişik sorunlara yol açabilen genetik bozukluklar, şekerin yükselmesine sebep olmaktadır.

MODY Diyabet Nedir?

MODY, genç yaşta ortaya çıkan, insüline bağımlı olmayan, klinik ve genetik olarak heterojen bir diyabet şeklidir. MODY, genellikle otozomol dominant katılım gösterir. Bütün diyabet olgularının yaklaşık olarak % 2-3’ünü oluşturur.

Tip 1 ve Tip 2 diyabetten, ayırt edebilmek zor olmaktadır. Tip 1 ve Tip 2 ‘den farklılaşan faktörler, Tip 1 diyabette gözlemlenen otoantikor eksikliği ve Tip 2’de, sık olarak görülen obezite eksikliğidir. MODY tedavisinin, altta yatan genetik etiyolojiye göre değişmesi, seyrek görülen hastalığın klinik önemini artırmaktadır.

MODY diyabet, Tip 1 diyabet veya genç yaşta başlayan Tip 2 diyabet, vakaları ile karıştırılabilir. Tip 1 diyabet şüphesi olursa, otoantikorlara bakılarak ayrıca tanı konulmalıdır.

Genç yaşlarda başlamış, insülin direnci tespit edilmeyen, sülfonilüre grubu ilaçlara karşı, duyarlı olan hastalarda MODY diyabet, ihtimalini düşünmek gerekir.

MODY düşünülen hastaların, genetik tarama yapma imkanları olursa daha sık görülen, MODY 1, MODY 2 ve MODY 3’ün araştırılması uygun olur.

MODY Diyabet Tedavisi

Genç yaşta başlayan, insülin direnci olmayan, sülfonilüre grubu ilaçlara duyarlılığı olan hastalar için, MODY diyabet düşünülmelidir.

Yanlış Tanı Konuluyor

Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova, Türkiye’de diyabet hastalarından 100 bine yakın kişiye, yanlış tanı konulduğunu söyledi. Diyabetli olan herkesin, Tip 1 veya Tip 2 olmadığının bilinmesi gerekir.

Prof. Dr. İlkova,” MODY ismi verilen diyabet. Buradaki çok özel durum, bu hastalığın toplam diyabetli insan sayısı içindeki sıklığı % 2-5 arasında, ama ülkeden ülkeye değişiyor” dedi.

MODY Diyabet Beslenme 

Diyabetli çocukların, her gün yaşlarına uygun miktarda ve insülin tedavisine göre değişen sıklıkta, karbonhidrat almaları gerekir. Örneğin, 6-7 yaş arasındaki bir çocuk, günde 180-190 gram karbonhidrat almalıdır. Aksi durumda, çocukların büyümesi olumsuz etkilenir. Yani, kan şekeri düşük olsun diye, az karbonhidrat almak doğru değildir.

MODY Diyabet Olanlar 

Gençlerde görülen ve erişkin başlangıçlı diyabet hastaları, genellikle;

  • diyabet başlangıcı yaşı 25 ‘den küçük olur,
  • Ailesinde iki ya da daha fazla kuşakta diyabet bulunur,
  • Normal kiloda olurlar,
  • İnsülin direnci bulunmayan, pankreas rezervi iyi olan hastalar,
  • Asıl defekt, insülin sekresyon mekenizmasındadır. Bu hastalarda otoantikorlar negatif bulunur.
  • Kan şekeri regülasyonu için, insülin tedavisi gerekmez ya da düşük doz ile regülasyon sağlanır.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here