Evde Sağlık Hizmetleri Nedir

0
94

Evde sağlık hizmetleri, ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında hizmet verilmesidir. Evde sağlık hizmetini takip eden uzman hekimin planladığı tedavi çerçevesinde, gerekli gördüğü muayene, tetkik, tahlil, tedavi ve tıbbi bakım hizmetleri verilir. Eğitimli personel ile sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de sağlanır.

Evde sağlık hizmetlerinin amacı, bireylerin ihtiyacı olan tüm sağlık hizmetleri konusunda deneyimli uzman bir kadro ile kendi ev ortamlarında verilmesini sağlamak ve hizmet alan bireylerin, yaşam kalitesini yükseltmektir.

Evde Sağlık Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

– Yatağa bağımlı olan hastalar.

– İleri derecede KOAH vb. solunum sistemi hastaları.

– Terminal dönem palyatif bakım hastaları.

– Son dönem kanser hastalığı olanlar.

– İleri derecede kas hastaları.

– Yatağa bağımlı olan engelli, spastik çocuk hastalar.

– Aşırı şişman ve hareketi kısıtlı olan hastalar.

– Son dönem destekleyici tedavi alması gerekli olan hastalar.

Acil durumlarda 112 il ambulans servislerine ya da hastane acil servislerine başvuru yapmak gerekir.

Evde Sağlık İçin Verilen Hizmetler Nelerdir?

– Muayene, tetkik, tahlil ve tedavi hizmetlerinin sağlanması.

– Gerekli olması durumunda, ilgili dal uzmanlarının konsültasyonu.

– Tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç raporlarının çıkarılması için yardımcı olunması.

– Gerekli olması durumunda, hastanın evden sağlık kurumuna veya sağlık kurumundan eve naklinin sağlanması.

– Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastaların ağız, diş ve diş eti problemlerinin tedavisinin yapılması sağlanmaktadır.

Evde Sağlık Hizmetleri Nasıl Yapılır?

Evde Sağlık Hizmetleri, randevu sistemine göre ve mesai saatleri içerisinde (24 saat içinde), hizmet verme esasına göre çalışır.

Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya hasta yakınları, evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezinin 444 38 33 no.lu telefonunu arayarak İlk başvuru yapılır. Eğer kayıtlı hasta ise, evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezi aranarak randevu alınır.

Başvuruyu alan koordinasyon merkezi çalışanı, adres ve hizmet doğrultusunda evde sağlık hizmetleri ekiplerine bilgilendirme yapar.

Randevular hasta durumlarına göre, birim hekimleri tarafından yapılır.

Hasta bireyin, evde sağlık hizmeti gereksinimi tespit edilir. Bireyin evde sağlık hizmetinden yararlanması için, tedavi vb. hizmetleri evde ziyaret edilerek gerçekleştirilir.

Aile Hekimi Eve Gelir Mi?

Aile hekimleri evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişileri ziyaret ederler. Evde kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek için, kurum dışı mesailerinde ev ziyareti yaparlar.

112 Eve Gelip Serum Takar Mı?

112, Evde serum takılması veya iğne yapılması için çağrılmaz. İnsan hayatını tehlikeye sokan bir durum olmadıkça, 112 ambulansın boş yere meşgul edilmemesi gerekir.

Evde Sağlık Hizmetleri Nasıl Oluyor?

Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen hasta veya hasta yakınının 444 38 33 numaralı evde sağlık iletişim merkezini aramaları gerekir. Evde sağlık iletişim merkezi, saat 24:00’a kadar başvuruları kabul etmektedir.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here