Böbrek Nakli Ne Zaman Gereklidir?

0
153

Böbrek yetmezliği olduğu zaman, insanlara yaşamak için diyaliz veya böbrek nakli yapılması gerekli olur. Böbrek nakli yapılması, böbrek yetmezliği yaşayan kişiler için en ideal tedavidir. İnsanlara, daha uzun ve sağlıklı yaşama imkanı vermektedir.

Böbrek naklinin başarılı olması, hastanın nakil öncesi ne kadar sağlıklı olduğuna, nakilden sonra kendine iyi bakmasına ve doktorunun talimatlarına uymasına bağlıdır.

Böbrek Hastalığı

Böbrekler, alt karın bölgesinin arkaya yakın her iki yanında bulunan fasulye şeklinde olan, iki organdır. Bu organlar, kanı vücuttan getiren kan damarlarından düzenli bir şekilde, kan akışı alırlar.

Böbrekte nefron olarak bilinen, milyonlarca küçük filtre bulunur. Nefronlar, kandaki zararlı atık ürünleri ve kimyasalları filtrelemeye ve idrar oluşturmak için fazla sıvıyı, filtrelemeye yardımcı olurlar. İdrar, daha sonra böbreklerden üreterler yolu ile idrar kesesine akar ve buradan da, idrar ile vücuttan dışarı atılır.

Böbrek hastalığında, nefronlar zarar görür ve böbrekler filtreleme, yeteneklerini kaybedebilirler. Bu durum, vücutta yüksek ve yaşamı tehdit eden atık ürün ve kimyasal seviyeleri, anlamına gelir. Böbrekler, filtreleme yetilerinin yaklaşık% 90’ını kaybettiği zaman, hastanın son dönem böbrek hastalığına sahip olduğu, kanısına varılır. Böbrek nakli, gerekli olur.

Son Dönem Böbrek Hastalığı Tedavisi

Son dönem böbrek hastalığının, koma durumu ve ölüme yol açan sonuçlarını önlemek için, böbrek nakli gerekli olur. Böbrek nakli mümkün olmazsa, diyaliz bir seçenektir.

Diyaliz tedavisinde, kanı içinden akarken filtrelemek için bir cihaz kullanılır ve filtrelenen kan, daha sonra vücuda geri enjekte edilir. Bu zaman alan, pahalı olan, sayısız yan etki ve enfeksiyon riski olan bir işlemdir.

Böbrek nakli, eğer mümkün olursa tercih edilen seçenektir ve diyalizden, çok daha az sakıncalıdır.

Böbrek Nakli Ne Zaman Gerçekleşebilir?

Bir böbrek nakli, alıcının (böbreğe ihtiyacı olan hasta) yaşına bakılmaksızın, büyük operasyona dayanabilecek genel bir sağlık durumuna sahip olması, nakil başarı şansının yüksek olması ve kişinin doktorunun talimatlarına uymaya istekli olması, koşuluyla gerçekleştirilebilir. Yeni organın vücudun bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesini önlemek için, böbrek naklinden sonra bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, alınması gerekir.

Böbrek Nakli Kimlere Yapılamaz?

  • Yaygın kanserli olanlar,
  • Kalp hastalığı ve karaciğer hastalığı olanlar,
  • Aktif enfeksiyonu olanlar,
  • AIDS’li olanlar.

Böbrek Bekleyenler

Böbrek nakli yapılması gerekli olan hastaların, yaklaşık olarak iki yıl kadar bekleme listesinde bulunmaları, gerekli olabilmektedir.

Böbrek nakli, gerekli olan ve listede yer alan hastaların, çok kısa bir süre içerisinde operasyona hazırlanmaları gerekebilir. Listede iken, hasta diyalize devam edebilir, sağlıklı beslenme ve egzersiz rejimi ile mümkün olduğu kadar, sağlıklı kalmaya çalışması gerekir.

Böbrek Naklinde Hangi Böbrek Alınır?

Canlı vericili nakilde uygun olduğu takdirde sol böbrek seçilir, sol böbrek uygun değilse sağ böbrek alınır.

Tansiyon Hastası Böbrek Verebilir Mi?

Tedavi gerekli olan bir yüksek tansiyon hastası, böbrek bağışçısı olamaz.

Böbrek Nakli Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

Böbrek nakli yapılacak hastalara üst yaş sınırı yoktur. Ancak 65 yaşın üzerinde olan hastalarda, ameliyat sonrası sorunlar görülebilmektedir.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here